O Res Negotium

Stowarzyszenie Res Negotium zawiązane zostało przez działaczy społecznych oraz przedsiębiorców powiatu otwockiego, ludzi którym jakość życia naszej lokalnej otwockiej społeczności nie jest obojętna. Podstawowym celem działań stowarzyszenia jest wspieranie lokalnej społeczności poprzez inicjowanie przedsięwzięć aktywizujących środowisko przedsiębiorców i wspierających potrzebujących. Powstaliśmy i jesteśmy po to by działać dla innych. Przy wsparciu partnerów stowarzyszenie organizuje również szkolenia dla przedsiębiorców.

Lista celi i kierunków naszych działań jest bardzo szeroka, a spośród nich do najważniejszych należą:

  1. Wspieranie działalności naukowej i naukowo-technicznej.
  2. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
  3. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
  4. Aktywna walka z bezrobociem.
  5. Upowszechnianie znajomości problemów życia publicznego i gospodarczego.
  6. Podtrzymywanie tradycji narodowej pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
  7. Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym.
  8. Upowszechnianie i ochrona wolności oraz praw człowieka, swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji i samorządności.
  9. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

 

Skład zarządu:
Jacek Rzępołuch – Prezes
Paweł Poszytek – Skarbnik
Michał Nowosielski – Sekretarz

 

Statut w formie PDF

Deklaracja członka zwyczajnego w formie PDF

Deklaracja członka wspierającego w formie PDFKontakt

Stowarzyszenie RES NEGOTIUM

Adres
ul. Górna 6, Galeria Górna, 05-400 Otwock
Email
E-mail: kontakt@resnegotium.pl
Telefon
Tel: + 48 22 227 02 77

O nas

Stowarzyszenie Res Negotium zawiązane zostało przez działaczy społecznych oraz przedsiębiorców powiatu otwockiego, ludzi którym jakość życia naszej lokalnej otwockiej społeczności nie jest obojętna.

Więcej

Newsletter

Bądź na bieżąco z najnowszymi aktualnościami

© 2020 Stowarzyszenie Res Negotium