Geoportal Otwocki!

Wicestarosta Otwocki informuje o nowych możliwościach systemu Geoportal Otwocki!

Wobec braku możliwości fizycznego kontaktu z pracownikami starostwa otwockiego informujemy o możliwości zamawiania oraz pobrania po opłaceniu mapy zasadniczej i ewidencyjnej za pośrednictwem platformy internetowej geoportal pod adresem: https://powiat-otwocki.geoportal2.pl/.