Dziękujemy!

Poznajemy podstawy PPK 🤓 Dziękujemy uczestnikom za przybycie oraz ekspertowi Pracownicze Plany Kapitałowe za ciekawe szkolenie. 🧐

https://www.facebook.com/ResNegotium/videos/2755598201176373/?t=0